Naujienos|

Viešą nuomos konkursą organizuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracija.
Nuomos objektas – 40,49 kv. m bendrojo ploto negyvenamosios patalpos, esančios adresu Švenčionių r. sav., Labanoro mstl, Seniūnijos g. 27.
Nuomojamų patalpų paskirtis – vykdyti ūkinę ir komercinę veiklą.
Pradinis turto nuompinigių dydis – 1,50 Eur per mėnesį už vieną kvadratinį metrą. Konkurso dalyviai privalo sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui (182,21 Eur) į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT96 4010 0432 0035 1858, esančią Luminor Bank AS.
Nuomos terminas – 2 (du) metai.
Turto apžiūros sąlygos – už turto apžiūrą atsakingas Vincas Jusys, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Labanoro seniūnijos seniūnas, tel. +370 682 10826, (8 387) 41409. Turto apžiūra vyks 2023 m. vasario 1 d. 10.00 val.
Konkursas vykdomas Švenčionių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos 2023 m. sausio 24 d. protokolu Nr. (3.1E)O-10 patvirtintomis Švenčionių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – 40,49 kv. m bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų Seniūnijos g. 27, Labanoro mstl., Švenčionių r. sav. viešo nuomos konkurso sąlygomis.

Informacija apie paraiškų priėmimą:
Paraiškų pateikimo terminas: iki 2023 m. vasario 6 d. 16.30 val. (įskaitytinai).
Pateikimo vieta: Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys, 125 kab.

Papildomą informaciją apie konkurso sąlygas teikia Rasa Bliūdžiuvienė, Mokesčių ir turto skyriaus vedėja, tel. pasiteirauti (8 387) 66377, +370 687 57163.

Comments are closed.

Close Search Window