Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Specialiosios paskirties pastatų (Migrantų multifunkcinio centro) Vilniaus g. 100, Pabradės m., Švenčionių r. sav. statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos Nr. PSP-04-230116-00005. Pasiūlymams pritarta 2023-01-24

Comments are closed.

Close Search Window