Naujienos|

Vykdydama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Dienos centras suaugusiems asmenims su negalia Pabradės mieste“ (Projekto Nr.08.1.1-CPVA-R-407-01-0004).

Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenėje, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms (neįgaliems asmenims (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią) ir jų šeimoms.

Projekto uždavinys – užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą Pabradės miesto suaugusiesiems asmenims su negalia.

Projekto veikla – įkurti dienos centrą suaugusiems asmenims su negalia Pabradės mieste.

Įgyvendinant projekto veiklą buvo nugriautas žemės sklype (Pašto g. 8, Pabradė, Švenčionių r.) esantis avarinės būklės nenaudojamas buvusios mokyklos pastatas ir jo vietoje pastatytas naujas pastatas, kuriame įrengtas (įkurtas) Pabradės miesto dienos centras suaugusiems asmenims su negalia.

Centre įrengtos visos būtinos patalpos pagal dienos centro tiekiamų paslaugų specifiką ir planuojamą paslaugų gavėjų skaičių:

 • Socialinių darbuotojų darbo kabinetai
 • Slaugytojo patalpa
 • Masažui skirta patalpa
 • Patalpa individualios priežiūros personalui
 • Patalpa sportui ir kineziterapijai
 • „Gyvenamosios“ patalpos (dienos socialinės globos paslaugoms teikti)
 • Užimtumo patalpos
 • Bendravimui ir poilsiui skirta erdvė vestibiulyje
 • Virtuvės ir susijusios patalpos
 • Kitos patalpos (sanitarinės, ūkinės, pagalbinės, bendrosios)
 • Įsigyta socialinių paslaugų teikimui reikalinga įranga ir baldai

Dienos centro lankytojams bus siūlomos šios paslaugos:

 • Įdomiai ir turiningai praleisti laisvalaikį
 • Dalyvauti savipagalbos grupėse
 • Bendrosios socialinės paslaugos
 • Socialinės priežiūros paslaugos
 • Dienos socialinės globos paslaugos
 • Trumpalaikės socialinės globos paslaugos
 • Laikino atokvėpio paslaugos (dienos ar trumpalaikės socialinės paslaugos)
 • Kineziterapijos ir masažo paslaugos

Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta reabilitacinė, slaugos, kompiuterinė, audio-video, buitinė įranga bei baldai.

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis.

Atlikus visus statybos rangos darbus, Pabradės mieste yra įkurtas modernus, suaugusiems asmenims su negalia skirtas dienos centras ,,Asveja“, kuriame netrukus lankytojai galės užsiimti įvairių amatų, menine, kultūrine ir sportine veikla, ugdyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius, leisti laisvalaikį jaukiose, poilsiui ir bendravimui skirtose erdvėse, gauti kineziterapijos, masažo, drabužių skalbimo, socialinės priežiūros ir dienos (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window