Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Inžinerinių tinklų (110kV skirstyklos) Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 1A naujos statybos projektas projektiniai pasiūlymai (2022/22-01-PP).

 1. Statinių statybvietės adresas
  Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 1A
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija
  Inžineriniai tinklai.
  Elektros tinklai
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgaliotas atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  UAB Energetikos projektavimo institutas PV asistentas Karolis Misius, el. p. karolis.misius@e-pi.lt, tel. Nr. +37062929564
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
  Projekto vadovo asistentas Karolis Misius, el. p. karolis.misius@e-pi.lt,
 5. Statytojas
  UAB „Sai-Ignalina“, Vilniaus g. 40, LT-33141 Molėtai, +37068281204
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  Kaunas, Islandijos pl. 67, LT-49171, tel. Nr. +37062929564,
  Darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. iki 2023 m. vasario 10 d.
  www.svencionys.lt
 7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas, tel. +37062929564, el. p. karolis.misius@e-pi.lt
 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešas susirinkimas vyks 2023 m. vasario 10 d. 15:00 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.
  Transliacijos nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MDJjYmVmNjUtOGM1Zi00NzhmLThhYWEtMTc3YmM2MDY1NDFi@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22,%22Oid%22:%22b2587fbb-3698-4ef0-a1a5-87494d3a3d4a%22%7D

Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį.
Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

Comments are closed.

Close Search Window