Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracijai paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu  Nr. T-59 patvirtintą Individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų įsigijimo ir įrengimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), buvo gautos 5 paraiškos individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo ir įrengimo daliniam kompensavimui. Po 500,00 Eur dalinį kompensavimą  gavo Švenčionių rajono gyventojai, individualius nuotekų valymo įrenginius įsirengę Pabradės m., Trabučių k. (Pabradės sen.), Seno Strūnaičio k. (Strūnaičio sen.), Adutiškio mstl. ir Stanislavavo k. (Švenčionių sen.).

Ateinančiais 2023 metais gyventojai, norintys gauti dalinį kompensavimą už įsigytus ir įsirengtus individualius buitinių nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų kaupimo rezervuarus, galės teikti paraiškas nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. spalio 1 d.

Planuojantiems teikti paraiškas svarbu žinoti, jog paraiškas įsigytų ir įrengtų individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų kaupimo rezervuarų patirtų išlaidų daliniam kompensavimui gali teikti gyventojai, savo gyvenamąją vietą deklaravę Švenčionių rajono savivaldybėje ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos teikimo dienos, kurie neturi techninės galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų ir tokių tinklų neplanuojama (nenumatoma) įrengti per artimiausius 5 (penkerius) metus bei įrenginius įsirengė ne anksčiau kaip prieš 36 mėnesius iki Aprašo patvirtinimo (2022 m. kovo 31 d.).

Individualių buitinių nuotekų kaupimo rezervuarų įrengimas dalinai kompensuojamas tik tais atvejais, kai nėra galimybių pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus įrengti individualių buitinių nuotekų valymo įrenginių (nepakanka teritorijos valymo įrenginių įrengimui, nėra tinkamo nuotekų priimtuvo, nėra galimybių užtikrinti reikiamą nuotekų išvalymo laipsnį, neišlaikomi sanitariniai atstumai).

Su paraiška turi būti pateikiami šie dokumentai:

1. jei žemės sklypas priklauso ne vienam savininkui, kito(-ų) savininko(-ų) rašytinis sutikimas, kad jis / jie neprieštarauja numatytiems darbams;

2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Švenčionių skyriaus rašytinis sutikimas dėl įrenginių įrengimo, jeigu jie įrengiami valstybinėje žemėje;

3. pareiškėjo gyvenamosios vietos deklaracija;

4. įrenginio pirkimo ir įrengimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, mokėjimo nurodymas, banko sąskaitos išrašas ar kitas apmokėjimą įrodantis dokumentas, atliktų darbų aktas (jei taikoma) ir kt.);

5. įrenginio eksploatacinių savybių deklaracija (sertifikatas);

6. statybą leidžiančio dokumento kopija;

7. dalinio kompensavimo prioritetus (1. gausi šeima, 2. socialinę pašalpą gaunantis asmuo, 3. būste gyvenamąją vietą deklaruoja neįgalus asmuo) įrodantys dokumentai.

Užpildyta paraiška pagal nustatytą formą (Aprašą su jo priede pateikta paraiškos forma galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8e189b90b43011ec8d9390588bf2de65) kartu su pridedamais dokumentais turi būti pateikta Švenčionių rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai arba paštu adresu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, arba el. paštu savivaldybe@svencionys.lt.

Su paraiškų teikimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių tel. (8 387) 66 366.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus informacija ir nuotraukos

Comments are closed.

Close Search Window