Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Statinio adresas: Varniškės k. 3, Strūnaičio sen., Švenčionių r. sav.

Patalpų esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – esama – negyvenamoji (prekybos), numatoma – gyvenamoji (vieno buto).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčių informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: SĮ „Švenčionių planas“ į. k. 178997346, Vilniaus g. 19, Švenčionys, tel. nr. 8 387 66387, reg. Nr. 019986, išduotas 2004-11-16, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registo centro Švenčionių filiale, juridinių asmenų registre, el. p. svencioniuplanas@svencionys.lt.

Projekto vadovas: Nijolė Stankevičienė, k. a. 38014, išduotas 2018-02-15, neterminuotai, tel. 8 387 66387.

Statytojas : S. J., A.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas: visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo Švenčionių rajono savivaldybės tinklalapyje http://www.svencionys.lt paskelbimo dienos projektuotojo SĮ „Švenčionių planas“ patalpose Vilniaus g. 19, 120 kab., Švenčionys.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima nuo 2022 12 15 iki 2023 01 04 darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Informacija priimama elektroniniu paštu svencioniuplanas@svencionys.lt arba raštu, adresu Švenčionys, Vilniaus g. 19, 120 kab..

Teikiant pasiūlymus reikalinga nurodyti:-vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
-pasiūlymo teikimo datą;
-informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): 2023 sausio 5 d. 15.00 val. Švenčionių rajono savivaldybės patalpose, adresu Vilniaus g. 19, 120 kab., Švenčionyse

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

Comments are closed.

Close Search Window