Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos specialistai patikrino, ar Švenčionių rajono savivaldybės viešosiose vietose prekiaujama turint leidimus.
Atlikus minėtus patikrinimus buvo nustatyta, kad dauguma asmenų turėjo galiojančius leidimus prekiauti nustatytose viešosiose prekybos vietose, tačiau 5 asmenys neturėjo leidimo prekybai, todėl pirmąjį kartą buvo įspėti žodžiu. Atkreipiame dėmesį, kad buvo ir tokių gyventojų, kurie prekiavo tam neskirtose ir nenumatytose vietose.
Primename, kad vadovaujantis prekybos Švenčionių rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, leidimą prekiauti viešojoje vietoje išduoda Švenčionių rajono savivaldybės administracijos seniūnai ar jų įgalioti pavaldūs valstybės tarnautojai. Prekiauti galima tik nustatytose viešosiose vietose ir tik turint išduotą leidimą prekiauti.
Už prekybos viešosiose vietose taisyklių pažeidimus administracinė atsakomybė numatyta pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 154 straipsnį: bauda už pirmą kartą padarytą pažeidimą nuo 16 iki 30 Eur, už pažeidimą, padarytą pakartotinai – nuo 30 iki 80 Eur.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window