Naujienos|

Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos (NVO), tarp jų ir Trečiojo amžiaus universitetai, veikiantys kaip asociacijos arba viešosios įstaigos, kviečiami nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. Šis statusas, kaip praneša Registrų centras, leis ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas, užtikrinti efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant nevyriausybines organizacijas.

Registrų centro duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra įregistruota daugiau nei 35 tūkst. įvairių ne pelno siekiančių subjektų. Tačiau nėra duomenų, kiek iš jų laikytini nevyriausybinėmis organizacijomis ir iš tiesų yra pilietinės visuomenės atstovai. NVO statuso įregistravimas padės kuriant NVO duomenų bazę, leisiančią visuomenei ir atsakingoms valstybės institucijoms pasitikrinti, ar atitinkama organizacija veikia skaidriai bei sudarys galimybę aukojant pasitikrinti, ar konkreti organizacija atstovauja pilietinei visuomenei.

Neatlygintinai įregistruoti NVO statusą nevyriausybinei organizacijai paprasta – viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondo ar kito juridinio asmens vadovas tai gali padaryti neišvykęs iš namų, o paprasčiausiai prisijungęs prie Registrų centro savitarnos. Savitarnos sistemoje organizacijos vadovas vos per kelias minutes gali užpildyti ir pateikti prašymą įregistruoti Nevyriausybinės organizacijos žymą. Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą, galima rasti https://info.registrucentras.lt/node/104642

Žyma Juridinių asmenų registre, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija, įregistruojama per 3 darbo dienas.

Primename, kad pagal Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą nevyriausybine organizacija laikomas nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus.

Instrukcija, kaip tai atlikti: https://bit.ly/2HQceuw

Informaciją parengė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Jakubėnienė pagal VšĮ Registrų centro duomenis

Comments are closed.

Close Search Window