Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Padubinės gatvės kapitalinio remonto ir lietaus vandens tinklų nuo individualių namų kvartalo susisiekimo komunikacijų naujos statybos Pabradės mieste Švenčionių raj. sav. projekto projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas
  Padubingės g., Pabradė, Švenčionių raj. sav.
 2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  Padubingės g. Susisiekimo komunikacijos: gatvės;
  Lietaus vandens tinklai. Inžineriniai tinklai: nuotekų šalinimo tinklai;
  Gatvės apšvietimas. Inžineriniai tinklai: elektros tinklai.
 3. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. paštas: ausrine.geciene@urbanline.lt; tel. +370 655 65381;
 4. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
  UAB „URBAN LINE“ Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. +370 699 1112;
 5. Statytojas
  Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, Švenčionys; el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt, tel. +370 387 66372;
 6. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  • Iki 2022-11-24 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. UAB „URBAN LINE“ ofise, adresu Liepkalnio g. 85, Vilnius, arba el. paštu: ausrine.geciene@urbanline.lt;
  • Švenčionių rajono savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje (http://svencionys.lt/veiklos-sritys/visuomenes-informavimas-apie-numatoma-statiniu-projektavima/).
 7. Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
  Iki 2022-11-24 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. telefonu +370 655 65381 arba el. paštu ausrine.geciene@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.
 8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
  Viešasis svarstymas su visuomene vyks 2022-11-24 d. 18:00 val. Pabradės seniūnijos patalpose, adresu Pašto g. 6, Pabradės, Švenčionių raj. sav.

Comments are closed.

Close Search Window