Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2022 m. spalio 19 d. įvyko Integralios pagalbos teikimo projekto partnerių atrankos komisijos, sudarytos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 3 įsakymu Nr. A-636 „Dėl Integralios pagalbos teikimo projekto partnerių atrankos komisijos sudarymo“, posėdis.
Posėdyje buvo svarstyta Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro pateikta paraiška, kuri atitiko Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. A1-552 „Dėl integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų planą ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A-613 „Dėl Integralios pagalbos teikimo projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytus vertinimo kriterijus.
Komisijos protokoliniu sprendimu projekto „Integralios pagalbos teikimas Švenčionių rajono savivaldybėje“ partneriu atrinktas Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window