Naujienos|

Rengiamo plano pavadinimas – Švenčionių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų planas. Plano tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.
Plano rengimo organizatorius – uždaroji akcinė bendrovė „VAATC“, Lvivo g. 89-75, 08104 Vilnius, tel. (8 5) 213 0397, el. p. info@vaatc.lt, interneto svetainės adresas https://www.vaatc.lt/.
Planui bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 6.1 papunkčiu, SPAV privaloma atlikti, kai rengiamas planas, skirtas atliekų tvarkymui, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, vystymo pagrindus ir kuris rengiamas didesniam nei 10 kv. kilometrų plotui. Rengiamo plano, kaip savivaldybės atliekų sektoriaus strateginio dokumento, SPAV privalomas, todėl atranka SPAV neatliekama ir pradedamas rengti Švenčionių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 metų plano SPAV apimties nustatymo dokumentas.
Susipažinti su SPAV ataskaita ir plano projektu bus galima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų iki viešo supažindinimo – susirinkimo. Apie dokumentų parengimo, susipažinimo ir viešo pristatymo tikslias datas bus informuota papildomai atskiru pranešimu.

UAB „VAATC“ informacija

Nuotraukų šaltinis: https://pixabay.com/

Comments are closed.

Close Search Window