Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė kartu su jaunuolių iniciatyvine komanda 2022 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo įgyvendinti projekto „Keičiuosi pats – keičiu pasaulį“ (toliau – Projektas) veiklas. Projekto veiklos finansuojamos iš Europos Sąjungos lėšų pagal Europos solidarumo korpuso programą.
Projekto tikslas – padėti vieni kitiems tapti pilnaverčiais visuomenės nariais, didinant neįgalių jaunuolių integraciją, ir išmokti vertinti išskirtinumą kaip privalumą, o ne kaip trūkumą.
Projekto uždaviniai:

  1. Sudaryti lygias galimybes visiems projekto dalyviams dalyvauti projekto veiklose.
  2. Įgalinti projekto dalyvius tarpusavyje bendrauti, dalyvauti bendrose veiklose.
  3. Ugdyti toleranciją, pagarbą visiems bendruomenės nariams.
  4. Skatinti aplinkos požiūriu tvarų ir atsakingą jaunų žmonių elgesį, didinant informuotumą apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba kompensuojamas veiklos poveikis aplinkai.

Projekto dalyviai – 20 (16–22 m. amžiaus) jaunuolių, iš kurių 10 jaunuolių, turinčių negalią. Projektas įgyvendinamas 12 mėn., pradedant 2022-08-08 ir baigiant 2023-08-07.
Siekiant sudaryti sąlygas jaunuoliams geriau pažinti vieniems kitus, surasti sąlyčio taškus, atsikratyti bendravimo su „kitokiu“ baimių, projekto metu planuojamos nuolatinės, vieną kartą per savaitę organizuojamos veiklos – projekto dalyvių pasirengimas šokio spektakliui (vyks repeticijos, dalyvaujant šokio mokytojai, ir dekoracijų ruošimas, dalyvaujant dailės mokytojai). Be nuolatinių veiklų, planuojamos išvykos, teminiai vakarai, 4 dienų su nakvyne stovykla. Jų dėka planuojama paskatinti neįgalius jaunuolius išdrįsti dalyvauti, o kitus jaunuolius – nesigėdinti bendravimo ir draugystės su neįgaliais jaunuoliais būnant viešumoje, bet kurioje kitoje bendruomenės erdvėje ar veikloje.
Įgyvendinant Projekto veiklas, planuojamos veiklos, kurios padės jaunuoliams pažinti vieniems kitus, bendrauti, surasti sąlyčio taškus, sumažinti atskirtį, sudarys lygias galimybes visiems jaunuoliams dalyvauti. Projekto metu bus skatinamas aplinkos požiūriu tvarus ir atsakingas dalyvių elgesys, didinamas informuotumas apie tai, kaip svarbu imtis veiksmų, kad būtų mažinamas arba
kompensuojamas veiklos poveikis aplinkai.
Įgyvendinus projekto veiklas, tikimasi, kad Švenčionių miesto bendruomenės gyventojai taps tolerantiškesni, empatiškesni, daugiau dėmesio skirs žmogaus asmenybei, neskirstys aplinkinių pagal išvaizdą, pradės vertinti ir džiaugtis tuo, kad žmonės skirtingi, ir akcentuoti žmogaus gebėjimus.
Kviečiame tapti projekto „Keičiuosi pats – keičiu pasaulį“ dalyviais.
Dalyvių registracija vyksta iki 2022 m. rugsėjo 12 d., registracijos nuoroda https://forms.gle/gSZotguFA23KsXGE9 arba telefonu 8 616 25 841.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt

Nuotraukų šaltinis: www.canva.com

Comments are closed.

Close Search Window