Rengiami projektai|

Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 15 punkto nuostatomis bei atsižvelgiant į SPAV subjektų išvadas, rengiamo Švenčionių rajono savivaldybės Cirkliškio seniūnijos Mėžionių kaimo ir Švenčionėlių seniūnijos Dotenėnų kaimo inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Informaciją parengė Valerijus Deviatnikovas, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistas.

Comments are closed.

Close Search Window