Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė, siekdama didinti jaunimo užimtumą vasaros laikotarpiu, ne ugdymo proceso metu, skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įsidarbinti, kviečia Švenčionių rajono jaunus žmones dalyvauti Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje (toliau – Programoje).
Programa skirta 14–21 metų amžiaus jaunimui, besimokančiam Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose ir deklaravusiam savo gyvenamąją vietą Švenčionių rajono savivaldybėje.
Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas kokybiškam jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu Švenčionių rajono savivaldybėje.
Jaunuoliai, norintys dalyvauti Programoje, turi patys susirasti darbdavį (su juo suderinę dalyvavimą programoje) ir iki 2022 m. liepos 29 d. el. paštu savivaldybe@svencionys.lt pateikti užpildytą, pasirašytą ir nuskenuotą ar nufotografuotą registracijos formą.
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa
Registracijos forma
Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos dalyviai bus atrenkami, o darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jauną žmogų lėšos kompensuojamos, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programa, patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-121 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo“.
Programos vykdymo terminas – liepos–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu. Jauni žmonės darbovietėje, kurioje ketina dirbti programos įgyvendinimo laikotarpiu, neturi būti įdarbinti anksčiau kaip liepos 1 d. Įdarbinti anksčiau Programoje dalyvauti negali.
Dalyvavimo Švenčionių rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programoje klausimais darbo dienomis nuo 14 iki 16 val. konsultuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 698 25 738, el. p. inga.varniene@svencionys.lt.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Nuotraukų šaltinis: canva.com

Comments are closed.

Close Search Window