Naujienos|

Vadovaujantis Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Jaunimo projektų finansavimo atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 36 punktu ir Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A-335 „Dėl lėšų Jaunimo projektams įgyvendinti“, skelbiama informacija apie Jaunimo projektus, kurių įgyvendinimui skirtos Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

 Jaunimo projektų, kurių įgyvendinimui skiriamos Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto švietimo ir sporto veiklos programos lėšos, sąrašas

Eil. Nr. Projekto pareiškėjas Juridinio asmens kodas Projekto pavadinimas Surinktų balų vidurkis Skirta suma, Eur
1. Švenčionėlių miesto kultūros centras 190515937 Jaunimo parkelis 52,67 1700
2. Švenčionių miesto kultūros centras 190515894 „Chill parkas“ 48,67 1500
3. Švenčionių Juliaus Siniaus meno mokykla 190512065 „Kartu su šokiu“ 48,67 1500
4. Pabradės miesto kultūros centras 190516081 Jaunimo spalvos 40,67 1000
5. Švenčionių r. Pabradės „Ryto“ gimnazija 190506920 TopSport 40,00 1000
6. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija 190505829 Veikiame kartu 40,00 1000
7. Švenčionių miesto kultūros centras 190515894 Savanorystė veža 33,33 500

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Foto Edvino Sinkevičiaus

Comments are closed.

Close Search Window