Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru įgyvendina projektą „Vaikų ir jaunimo psichinės sveikatos stiprinimas bei paslaugų prieinamumo gerinimas Švenčionių rajono ugdymo įstaigose“ (Nr. LT03-2-SAM-K01-014) (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Vykdomomis veiklomis siekiama įgyvendinti pagrindinį projekto tikslą – didinti ir gerinti sveikatos kabinetų paslaugų prieinamumą ir kokybę ir tokiu būdu prisidėti prie vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo.
Bendra projekto vertė – 146 110,55 Eur. Projekto įgyvendinimo trukmė – 18 mėnesių.
Švenčionių rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria visuomenės sveikatinimo veiklų stiprinimui ir kryptingam plėtojimui, nuolat ieško būdų ir siekia investuoti į kokybiškų paslaugų suteikimą ir jų prieinamumą rajono žmonėms.
Pagrindinė tikslinė projekto grupė – specialistai, dirbantys sveikatos kabinetuose bei tiesiogiai besinaudojantys planuojamais atnaujinti sveikatos kabinetais bei įgytomis metodinėmis priemonėmis. Projekto naudą gaunanti tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas iki 18 metų, pedagogai, psichologai, socialiniai darbuotojai, specialieji pedagogai, vaikų ir jaunimo tėvai, Švenčionių rajono gyventojai.
Projektui įpusėjus dalyje sveikatos kabinetų atlikti paprasto remonto darbai. Užbaigus darbus visi sveikatos kabinetai bus aprūpinti naujais baldais, kompiuterine įranga, muzikiniais centrais, svarstyklėmis su ūgio matuoklėmis ir kitomis priemonėmis.

Projekto vykdymo metu įsigytos knygos, skirtos įvairaus amžiaus grupės vaikų emocinei, intelektinei būklei, psichikos sveikatai gerinti bei stiprinti. Dalis nupirktų knygų yra pagalbinė priemonė specialistų darbo metodams pagerinti.
Stalo ir aktyvumo žaidimų priemonių įsigijimas palengvins specialistų organizuojamas kasdieninio darbo veiklas. Įsigyta didžioji dalis ugdomųjų ir terapinių priemonių, tokių kaip plastilinas, kinetinis smėlis, lipdymo masė ir kt. Naudojant atsipalaidavimą ir kūrybiškumą skatinančias sensorinių burbulų sienas, funkcionalius šviesos stalus ir šviesos rėmelius vykdomos veiklos erdvėms suteiks jaukumo, nuteiks raminančiai.
Iki projekto įgyvendinimo veiklų pabaigos numatoma įrengti interaktyviąsias grindis ir ekranus. Naudojant šias priemones skirtingo amžiaus vaikų ir jaunimo grupių ugdymo procesas bus praturtintas funkcionalia, dinamiška ugdymosi aplinka, skatinančia mąstymą, kūrybiškumą. Visos įsigyjamos priemonės visapusiškai pagerins visuomenės sveikatos biuro vykdomus užsiėmimus, skatins saviraiškos bei kūrybinės veiklos galimybes, padės atsiskleisti vaiko individualumui, unikalumui bei pagerins socialinius įgūdžius.

Įgyvendinus projektą, bus pagerinta sveikatos kabinetų būklė, sveikatos priežiūros specialistai turės galimybę išbandyti naujas technologijas bei inovatyvius darbo metodus, bus sudarytos tinkamos sąlygos jų kasdieniam darbui. Projekto įgyvendinimas bus naudingas visoms tikslinėms grupėms, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Jelena Mikštienė

Comments are closed.

Close Search Window