Naujienos|

2022 m. gegužės 19 d. Švenčionių rajono jaunuoliai kartu su  jaunimo atstovais iš Elektrėnų, Mažeikių rajono, Kretingos rajono, Šilalės rajono, Trakų rajono, Visagino miesto ir Vilkaviškio rajono savivaldybių dalyvavo Jaunimo dialogo konferencijoje, kuri vyko Lietuvos Respublikos Seime.

Konferencijos dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, Lietuvos Respublikos Seimo Jaunimo ir sporto komisijos pirmininkas Virgilijus Alekna, jauniausias Lietuvoje meras – Trakų rajono savivaldybės meras Andrius Šatevičius, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Domantas Katelė.

Panelinės diskusijos „Įtrauki visuomenė, patrauklūs jaunimo dalyvavimo būdai” dalyviai Domantas Katelė, LiJOT prezidentas, Edita Rudelienė, Seimo narė, Loreta Eimontaitė, Jaunimo reikalų agentūros Tarptautinės jaunimo politikos skyriaus vedėja, Andrius Šatevičius, Trakų rajono savivaldybės meras, Laura Masiliauskaite, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patarėja, pasidalijo savo patirtimi, būnant aktyviai dalyvaujančiais jaunais žmonėmis, pristatė veiklas, kuriose jie sprendžia jaunimui svarbius klausimus ir  kodėl svarbu įtraukti bei įgalinti jaunus žmones dalyvauti.  

Skirtingų rajonų jauni žmonės bei su jais dirbantys specialistai diskutavo Europos jaunimo dialogo 2022 m. prioritetinėmis temomis „Įtrauki visuomenė“ ir „Žalia Europa“,  pasidalino iššūkiais, su kuriais susiduria savo krašte, galėjo išsakyti savo nuomonę sprendimų priėmėjams.

Jaunimo dialogo konferencija – viena iš Politikos tyrimų ir analizės instituto įgyvendinamo projekto „Jaunimo dialogo akademija” dalis. Konferencijos metu buvo pristatyta projekto „Jaunimo dialogo akademija” tikslai, veiklos, pasiekti rezultatai. Projekto metu buvo siekiama įgalinti (suteikiant kompetencijas ir sukuriant bendradarbiavimo tinklus) jaunus žmones iš 10 Lietuvos savivaldybių dalyvauti projekte bendruomenių bei vietos savivaldos lygmeniu; sustiprinti, o jei nėra – inicijuoti, organizacijų, institucijų bei aktyvių žmonių bendradarbiavimą, kurie padėtų vieni kitiems pasiekti bendrų tikslų, sukurti dialogo galimybę jauniems žmonėms iš lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai kalbančių bendruomenių stiprinti jų bendravimą ir bendradarbiavimą, Lietuvos rusakalbius bei lenkakalbius jaunus žmones įtraukti į bendrų ES ir Lietuvos jaunimo klausimų aptarimą, padėti jiems pasijausti pilnateisiais Lietuvos piliečiais.

Projektas finansuojamas iš ES programos Erasmus+ ir įgyvendinamas bendradarbiaujant su Elektrėnų, Mažeikių rajono, Kretingos rajono, Šilalės rajono, Trakų rajono, Visagino miesto ir Vilkaviškio rajono savivaldybėmis, Jaunimo biuru. Įgyvendinus projektą bus parengtos rekomendacijos, kaip savivaldos lygmuo ir bendruomenės gali būti įtraukesnės, atviresnės ir kaip įtraukti jaunimą į sprendimų priėmimą.

Projekto veiklos suteikė kompetencijų jauniems žmonėms atstovauti savo nuomonei ir interesams, sukūrė erdves ir prielaidas jauniems žmonėms bendradarbiauti su vietos sprendimų priėmėjais, susipažinti su nacionalinėmis institucijomis, kurios formuoja jaunimą veikiančius sprendimus.

Pasak Švenčionių rajono jaunuolių, dalyvavusių projekto veiklose, jie dabar nebijo išsakyti savo poreikių  savivaldybės atstovams, supranta, kad jų dalyvavimas svarbus ir reikalingas. „Buvo įdomu apsilankyti LR Seime, pamatyti, kiek daug dėmesio skiriama jauniems žmonėms“, – dalijosi įspūdžiais dabar gyvenantys Švenčionių rajone iš Ukrainos atvykę jaunuoliai.

Jaunimo dalyvavimas priimant sprendimus – ne gražus lozungas ar naivus lūkestis, bet realus Lietuvos institucijų nacionaliniu ir vietos lygmeniu įsipareigojimas, kuris įtvirtintas „Peržiūrėtoje Europos chartijoje dėl jaunimo dalyvavimo vietos ir regioniniame gyvenime“ (2003 m.) bei Europos Komisijos rezoliucijoje „Promoting young people’s full participation in education, employment and society“(2007 m.). Postūmis jaunimo dalyvavimui – ES Jaunimo strategija bei Struktūrinis dialogas. Aiškiai išreikšta politinė valia įtraukti jaunimą priimant sprendimus Europos Sąjungos lygmeniu, tačiau šio principo taikymas vietos ir nacionaliniame lygmeniu vis dar stringa. Kodėl? Nėra taip, kad kalta yra viena pusė ­– politikai, politikos formuotojai ar jauni žmonės.

Projekto „Jaunimo dialogo akademija” veiklos Švenčionių rajono jaunimo ir savivaldybės atstovams suteikė kompetencijų kalbėtis ir išgirsti, o taip pat kurti dialogo galimybes – formalias ir neformalias, su konkrečiais klausimais ir be jų, kad mažėtų baimė ir nepasitikėjimas tarp institucijų ir piliečių, kad kurtųsi dalyvavimo ir dialogo kultūra.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window