Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybė pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“ sėkmingai įgyvendino projektą „UŽIMTUMO PASLAUGŲ ASMENIMS SU PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIA PLĖTRA ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ (Projekto pabaiga – 2022 m. gegužės 24 d.)

FondasEuropos regioninės plėtros fondas www.esinvesticijos.lt
Projekto Nr.Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0004
AgentūraCentrinė projektų valdymo agentūra
Projekto tikslasSukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje
Projekto vertė28 888,25 Eur
Projekto partneriaiNijolės Genytės socialinės globos namaiLietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Švenčionių skyrius

Vadovaujantis Pertvarkos veiksmų plano nuostatomis, gyventojams turėtų būti užtikrinamos kokybiškos, inovatyvios bendruomeninės paslaugos. Dėl pasiūlos trūkumo ir tokių paslaugų infrastruktūros nebuvimo Švenčionių rajono savivaldybėje bendruomeninių paslaugų proto ar psichikos negalią turintiems asmenims nėra galimybių gauti individualias, jų poreikius atitinkančias paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame.

Įgyvendinant šį Projektą buvo siekiama sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų, kurios skatintų paslaugos gavėjų savarankiškumą ir visapusišką dalyvavimą bendruomenėje.

Projektu metu buvo suremontuotos ir neįgaliųjų reikmėms pritaikytos bei dienos užimtumo centro / socialinių dirbtuvių veiklai skirtos patalpos, esančios adresu: Partizanų g. 4, Švenčionių m., Švenčionių r. sav. Šiose patalpose dienos užimtumo / socialinių dirbtuvių paslaugos bus teikiamos 10 proto ir (arba) psichikos negalią turinčių asmenų.

Projektas prisidėjo prie Pertvarkos veiksmų plano nuostatų įgyvendinimo, kadangi investicijos buvo skirtos socialinės globos namų deinstitucionalizacijos įgyvendinimui, kuriant naują socialinių paslaugų infrastruktūrą (užimtumo) bendruomenėje. Tai padės sumažinti stacionariose įstaigose gyvenančių proto ir (ar) psichikos negalią turinčių vaikų ir (ar) darbingo amžiaus asmenų skaičių ir prisidės prie to, kad nauji paslaugų gavėjai, šiuo metu negyvenantys globos įstaigose, nebepatektų į jas dėl išvystytų paslaugų bendruomenėje.

Informaciją parengė rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Vita Vaitekėnienė

Comments are closed.

Close Search Window