Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria „Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų Geležinkelio g., Kranto g., Sodų g., Paupio g., Šaltinių g., Žeimenos g., Slėnio g., valstybinės reikšmės kelyje Nr. 4406 Švenčionėliai-Mielagėnai-Sariai, vandentiekio ir slėginių nuotekų tinklų kertant geležinkelį Vilnius-Turmantas Švenčionėlių m., Švenčionių raj. sav. statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“ registracijos PSP-100-220425-01929. Pasiūlymams pritarta 2022-05-06

Comments are closed.

Close Search Window