Konsultavimasis su visuomene, Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija kviečia teikti pasiūlymus dėl veiklų įgyvendinimo pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.8 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“.

Tikslas – stiprinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą kuriant palankią daugiakultūrę aplinką savivaldybių teritorijose, kuriose apgyvendinti migrantai (buvo arba planuojama juos apgyvendinti), ir sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių gyventojų viešųjų poreikių tenkinimo.

Kadangi Adutiškio, Pabradės ir Švenčionių seniūnijoms teko susidurti su nelegalių migrantų antplūdžiu, siūlymus gali teikti bendruomeninės organizacijos, veikiančios šių seniūnijų teritorijose.

Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos:

veikla, skirta migrantams įtraukti į bendruomeninę veiklą (pagalbos (teisinės, psichologinės) šiems asmenims teikimas, aprūpinimas būtiniausiais daiktais, migrantų įtraukimas į bendruomeninę veiklą);

veikla, skirta bendruomenės narių komunikacijai, nuomonės formavimui plėtoti, ir pilietinių iniciatyvų, skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą kuriant palankią daugiakultūrę aplinką bendruomenėje, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas;

bendruomenės narių iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas ir įgyvendinimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio vietų tvarkymas ir atnaujinimas, bendruomenės naudojamos infrastruktūros (gatvių, šaligatvių, laiptų, privažiavimų) gerinimas, viešo naudojimo erdvių ir patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

Pasiūlymus raštu prašome teikti iki 2022 m. gegužės 6 d. 15.00 val. el. paštu kultura@svencionys.lt

Kontaktinis asmuo Ramunė Jakubėnienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, tel.: (8 387) 66 367; 8 625 93 390, el. p.  ramune.jakubeniene@svencionys.lt.

Nuoroda į dokumentą:

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. A1-161 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.8 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/fe12abe09ad911ec8d04d3fbbc911715

Comments are closed.

Close Search Window