Naujienos|

 Balandžio 12 dieną Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriuje lankėsi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius ir Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius. Susitikimo metu su skyriaus bendruomene buvo aptarta šios ugdymo įstaigos perspektyva.

Susitikimo pradžioje Švenčionių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas K. Kapačinskas pristatė Adutiškio skyriaus mokinių skaičiaus prognozes ir būsimų klasių atitiktį tinklo kūrimo taisyklėms per artimiausius 4 metus. Pasikeitus Mokyklų tinklo kūrimo taisyklėms jau nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. negali būti formuojamos klasės ir jungtinės klasės, kuriose yra mažesnės nei 8 mokinių klasės, negalimos 5–8 klasių jungtinės klasės. 2022–2023 m. m. skyriuje minimalus mokinių skaičius – 8 būtų tik vienoje 8 klasėje, kitos klasės neatitinka Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių.
Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius akcentavo, kad svarbi yra ne tik ugdymo kokybė, bet ir palankios socialinės aplinkos kūrimas. Tai ir socialiniai įgūdžiai, bendravimas su bendraamžiais, neformaliojo švietimo pasiūla, akiračio plėtra, o tam reikia modernių mokymo priemonių, atskirų dalykų mokytojų, įvairių programų. Visa tai neįmanoma labai mažoje mokykloje, vaikui nesudaromos galimybės tobulėti ir pasiekti tokių pačių pasiekimų, kaip jo bendraamžiams didesnėje ir aprūpintoje mokykloje. Viceministras pakomentavo Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių kriterijus ir taikomas išimtis. Bendruomenės nariai klausė, kodėl išimtys netaikomos Švenčionių rajonui, apie galimybę skyrių palikti dar vienerius metus. Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius patikino, kad rajono savivaldybė darė viską, kad ši ugdymo įstaiga išliktų. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos Adutiškio skyriaus išlaikymui nuo 2019 m. buvo iš dalies skiriamas finansavimas iš savivaldybės biudžeto, kad mokykla galėtų funkcionuoti Adutiškyje.
Bendruomenės nariai išsakė nuogąstavimus dėl laukiančių permainų, mokinių adaptacijos ir pavėžėjimo. Šiuos probleminius klausimus aptarė LR Švietimo ir mokslo Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, pakomentavo Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių kriterijus ir patikino, kad jokių išimčių dėl minimalaus mokinių skaičiaus klasėje nėra numatyta ir nebus taikoma, todėl Lietuvos savivaldybėms nepaliekamos jokios alternatyvos ir galimybės bent kiek savarankiškai įtakoti klasių formavimą mažose mokyklose.

Comments are closed.

Close Search Window