Naujienos|

MELIORUOTOS ŽEMĖS SAVININKŲ DĖMESIUI!

Melioruotos žemės savininkus ir kitus jos naudotojus kviečiame teikti prašymus Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto.

Valstybei nuosavybės teise priklauso: sureguliuoti upeliai, grioviai, nuvedantys vandenį nuo daugiau kaip vieno žemės savininko ar kito naudotojo sklypo, juose esantys melioracijos statiniai, tvenkinių, kurie ribojasi su dviejų ir daugiau žemės savininkų ar kitų naudotojų žeme, hidrotechnikos statiniai, polderiai ir kitos melioracijos sistemos, jeigu jose mechaniškai keliamas vanduo, kanalizuoti grioviai ir drenažo rinktuvai, jeigu jų skersmuo yra 12,5 cm ir didesnis ir jeigu jie yra pastatyti už valstybės lėšas, nepaisant to, kas yra žemės sklypo, kuriame yra šie melioracijos statiniai, savininkas.

Asmenų prašymai gali būti pateikiami rajono administracijai raštu (tiesiogiai atvykus į savivaldybę), atsiunčiant paštu arba elektroniniu būdu, adresu Vilniaus g. 19, Švenčionys, 18116, el. p. zemes.ukis@svencionys.lt. Prie prašymo turi būti pridedamas žemės sklypo planas su pažymėta gedimo vieta.
Telefonai pasiteirauti: (8 387) 66 366, (8 618) 81506.

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius

Comments are closed.

Close Search Window