Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius lankėsi Pabradės „Ryto“ gimnazijoje dėl projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ Nr. 09.1.3–CPVA–R–705–01–0005 įgyvendinamo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimo ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 pabaigoje.
Pastato, kuriame vykdomas ikimokyklinis ugdymas (iki reorganizacijos buvęs Pabradės lopšelis-darželis „Varpelis“), remontas yra labai reikalingas ir ilgai lauktas. Tikimės, kad šių patalpų atnaujinimas neprailgs ir neužilgo turėsime saugią, jaukią ir šiuolaikišką ugdymo įstaigą, kurioje bus jauku ne tik mūsų mažiesiems rajono gyventojams, bet ir juos prižiūrinčiam personalui.

Projekto įgyvendinimo metu atliktas antro korpuso patalpų kapitalinis remontas. Suremontuotos 2 lopšelio grupės ir 4 grupės, skirtos vaikams nuo 3 iki 6 metų. Atliekant kapitalinį remontą visiškai atnaujintas šių grupių patalpų išplanavimas, inžinerinės sistemos, patalpos pritaikytos žmonių su negalia poreikiams. Įrengtos nuožulnos prie įėjimų, sumontuoti keltuvai žmonėms su negalia, tokiu būdu visos ikimokykliniam ugdymui skirtos patalpos tampa prieinamos žmonėms su negalia. Grupėse montuojami naujų baldų komplektai: naujos lovytės, staliukai ir kėdutės, žaidimų kampeliai, kur mažieji galės smagiai leisti laiką. Kiekvienoje grupėje įrengtos patogios, modernios virtuvėlės. Atnaujintos ir mažiesiems pritaikytos prausyklos ir tualetai. Taip pat yra planuojamas virtuvės patalpų remontas ir įrangos pirkimas.
Besibaigiant projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ Nr. 09.1.3–CPVA–R–705–01–0005 veiklų įgyvendinimui, pradėtas ikimokykliniam ugdymui skirtų patalpų remonto II etapas – bus atliktas 1 ir 2 korpusų (likusių patalpų) remontas.
2022 m. remonto darbų vykdymui biudžete yra skirtos lėšos užbaigti remonto darbus šiais metais, kad kuo greičiau galėtume džiaugtis naujomis, moderniomis, ikimokykliniam ugdymui pritaikytomis patalpomis.

Comments are closed.

Close Search Window