Naujienos|

Vienas iš didžiausių oro taršos šaltinių – transportas, o ypač dyzelinu varomi automobiliai. Dyzeliniai automobiliai, nesvarbu, seni ar naujausi, išmeta iki 10 kartų daugiau kietųjų dalelių, azoto suboksidų, kitų teršalų, todėl ypač svarbu automobilių parke sumažinti jų dalį, kuri Lietuvos automobilių parke šiuo metu siekia net 69 proc. ir yra didžiausia lyginant su kitomis ES šalimis.
Atsižvelgiant į tokią situaciją Aplinkos ministerija ragina nepasiturinčius* gyventojus aktyviau naudotis galimybe gauti 2 tūkst. eurų kompensaciją sunaikinus seną ir įsigijus mažiau taršų automobilį. Tokiu būdu ne tik prisidėsite prie aplinkos taršos mažinimo, bet ir sumažinsite išlaidas kurui.

Subsidijos skiriamos pagal Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimo nepasiturintiems fiziniams asmenims tvarkos aprašą. Pagal jį pareiškėjas, norintis gauti šią kompensaciją, turės sunaikinti M1 klasės transporto priemonę, kurios įregistruotu ir registracijos liudijimo blanke įrašytu savininku ir valdytoju arba įregistruotu valdytoju buvo ne trumpiau kaip 12 mėn. iki 2021 m. gruodžio 1 d. Be to, pareiškėjas turės gauti eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą, o transporto priemonę išregistruoti iš Kelių transporto priemonių registro. Tada pareiškėjas turės įsigyti ir savo vardu įregistruoti mažiau taršų automobilį arba tapti jo valdytoju. Transporto priemonės valdytoju pagal tvarkos aprašą laikomas fizinis asmuo, įrašytas transporto priemonės registracijos liudijime.

• Norintieji gauti išmokas prašymą turės pateikti elektroniniu būdu – per Aplinkos valdymo agentūros (APVA) informacinę sistemą APVIS: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/maziau-tarsiu-judumo-priemoniu-isigijimo-skatinimas-nepasiturintiems-fiziniams-asmenims-2022-01

• Prašymai priimami iki rugsėjo 1 d. arba iki kol pakaks lėšų.

• Su paramos sąlygų aprašu galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f3f0566063fe11eca9ac839120d251c4

• Su išsamesne informacija galite susipažinti čia: https://am.lrv.lt/lt/naujienos/sumazinkite-islaidas-kurui-pasinaudokite-subsidija-mazatarsiam-automobiliui-isigyti 

•  Daugiau informacijos: egle.pliuskuviene@apva.lt

*Nepasiturintis gyventojas – tai fizinis asmuo, kuriam Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki priemonės patvirtinimo metinėje sąmatoje dienos buvo teikiama piniginė socialinė parama.

Parengta Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateikta informacija

Comments are closed.

Close Search Window