Rengiami projektai|

Švenčionių rajono savivaldybės taryba priėmė 2021 m. vasario 15 d. sprendimą Nr.T-9 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Cirkliškio seniūnijos Mėžionių kaimo ir Švenčionėlių seniūnijos Dotenėnų kaimo inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius priėmė 2022 m kovo 2 d. įsakymą Nr. A-135 {Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Cirkliškio seniūnijos Mėžionių kaimo ir Švenčionėlių seniūnijos Dotenėnų kaimo inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.
Specialiojo plano organizatorius – Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vilniaus g. 19 ,LT-18116 Švenčionys, tel. (8 387) 66376, faks. (8 387) 66365, el. p. savivaldybe@svencionys.lt.
Specialiojo plano iniciatorius – UAB „Sai-Ignalina“, Vilniaus g. 40, LT-33141 Molėtai, tel. +370 658 43433

Planavimo tikslai:

  1. numatyti ir nustatyti tinkamas teritorijas saulės elektrinių energijos infrastruktūros plėtrai planuojamoje teritorijoje, įvertinant šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;
  2. nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius;
  3. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
  4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

PRIDEDAMA:

  1. Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-02 įsakymas Nr. A-135 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Cirkliškio seniūnijos Mėžionių kaimo ir Švenčionėlių seniūnijos Dotenėnų kaimo inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo“, 4 lapai.
  2. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15d. sprendimas Nr. T-9 Dėl Švenčionių rajono savivaldybės Cirkliškio seniūnijos Mėžionių kaimo ir Švenčionėlių seniūnijos Dotenėnų kaimo inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“, 2 lapai.

Comments are closed.

Close Search Window