Naujienos, UKRAINA / УКРАЇНА|

Громадянам України, які рятуються від війни, при прибутті до Литви необхідно мати документи, що посвідчують особу (біометричні паспорти). До українців в Литві застосовується 90-денний безвізовий режим.
Громадянам України, які не мають чинних закордонних паспортів, національні візи не видаються, але приймаються заяви на надання тимчасового проживання з гуманітарних міркувань.
Для прийому та розміщення дітей українців (без супроводу дорослих) необхідно звертатися до Служби захисту прав дітей за цілодобово діючим тел. +370 695 64353.
Насамперед українців закликають заповнити анкету біженця, який рятується від війни, щодо надання допомоги на сайті www.stipruskartu.lt.
Після перетину кордону Литовської Республіки:
• Якщо Ви не маєте де зупинитися, спочатку необхідно звертатися до координаційного центру в м. Алітусі (адреса – Pramonės g. 1B) (вул. Прамонєс, 1Б):
• цілодобова реєстрація,
o надання детальної інформації про можливі варіанти притулку,
o тимчасове розміщення та перенаправлення на довгострокове проживання в муніципалітетах,
o роздача харчових пайків,
o надання базової медичної допомоги.
• Якщо Ви плануєте проживати у родичів чи знайомих, які знаходяться у Литві, Ви можете звертатися безпосередньо до будь-якого відділення Департаменту міграції (в робочі часи). Реєстрація в м. Каунасі здійснюється за адресою: Juozapavičiaus pr. 57 (просп. А. Юозапавічяус, 57):
o по понеділках з 7:30 до 18:30 год.,
o по вівторках-четвергах з 7:30 до 16:30 год.,
o по п’ятницях з 7:30 до 15:15 год.
Після оформлення необхідних документів громадянам України видаватимуть тимчасові посвідки на проживання в Литві або національну візу. Тривалість – один рік.
Реєстрація обов’язкова – під час реєстрації будуть розпочаті процедури, які забезпечать соціальні гарантії для українців, що зупиняються у Литві.
Актуальні контакти та посилання:
• При виникненні додаткових запитань кожного робочого дня та у вихідні дні з 7:30 до 21:00 год. Ви можете звертатися на гарячу лінію Департаменту міграції: +370 527 17112. Також електронною поштою: info@migracija.gov.lt.
• Каунаська гаряча лінія щодо надання допомоги в місті: +370 661 69345.
• Щодо організації навчання українських дітей у дитячих садках та школах Каунаса: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.
• Надання інформації про українців або їхні групи, які прибувають до Литви: +370 692 59977. Це допоможе турбуватися про швидке надання інформації та допомоги.
• Надання інформації про осіб, які не пройшли процедури реєстрації: berta.didike@migracija.gov.lt, із зазначенням адреси та приміщення, в яких заселяють осіб, їх імена та прізвища.
• Департамент міграції (www.migracija.lt) постійно оновлює інформацію в Інтернеті про процедури міграції, які застосовуються по відношенню до громадян України та відповідає на часто поширені запитання.

It is important for the citizens of Ukraine fleeing the war to have personal identification documents (biometric passports) when they arrive in Lithuania. A visa-free regime is applied in Lithuania for a period of 90 days.
National visas are not issued to the citizens of Ukraine who do not have a valid foreign passport, but applications for a temporary residence permit due to humanitarian reasons are accepted.
State Child Rights Protection and Adoption Service must be contacted regarding the reception and accommodation of Ukrainian children (without accompanying adults) by telephone +370 695 64353 operating 24/7.
First of all, the citizens of Ukraine are urged to fill in the war refugee application for assistance on the website www.stipruskartu.lt.
After Crossing the Border of the Republic of Lithuania:
• In case you do not have a place for accommodation, first of all, go to Coordination Centre in Alytus (address: Pramonės Street 1B):
o registration is executed 24-hours a day,
o detailed information on asylum opportunities is provided,
o temporary accommodation and redirection to longer-term accommodation sites in municipalities,
o food rations are distributed,
o basic medical care is provided.
• In case you plan to stay with relatives or acquaintances in Lithuania, you can go directly to any subdivision of the Migration Department during their working hours. In Kaunas registration is performed at A. Juozapavičiaus Avenue 57:
o Monday 7.30 – 18.30,
o Tuesday – Thursday 7.30 – 16.30,
o Friday 7.30 – 15.15.
After completing the necessary documents, the citizens of Ukraine will be issued temporary residence permits in Lithuania or a national visa. Validity term – one year.
Registration is required – during it, procedures will be initiated that ensure social guarantees for the citizens of Ukraine staying in Lithuania.
Relevant Contacts and Links:
• In case you have additional questions, you can contact the hotline of Migration Department every working day and on weekends from 7.30 to 21.00 by telephone +370 527 17112 also by e-mail info@migracija.gov.lt.
• Kaunas hotline regarding provision of assistance in Kaunas city: +370 661 69345.
• Provision of information about children’s education in kindergartens and schools of Kaunas: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.
• Provision of information about single persons or groups of the citizens of Ukraine arriving in Lithuania: +370 692 59977. It will enable to provide information and assistance more quickly and efficiently.
• Provision of information about persons, who have not yet commenced registration procedures: berta.didike@migracija.gov.lt. Requests must indicate the address and at what premises the persons have been accommodated, the names and surnames of the persons.
• Migration Department online (migracija.lt) regularly updates the information about the migration procedures applied to the citizens of Ukraine and provides answers to the frequently asked questions.

 Nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams, atvykstant į Lietuvą, svarbu turėti asmens dokumentus (biometrinius asmens pasus). Lietuvoje taikomas 90 dienų bevizis režimas.
Ukrainos piliečiams, neturintiems galiojančių užsienio pasų, nacionalinės vizos neišduodamos, tačiau priimami prašymai suteikti leidimą laikinai gyventi dėl humanitarinių priežasčių.
Dėl ukrainiečių vaikų (be suaugusiųjų palydos) priėmimo ir apgyvendinimo būtina kontaktuoti su Vaiko teisių apsaugos tarnyba visą parą veikiančiu tel. +370 695 64353.
Ukrainiečiai pirmiausia raginami užpildyti karo pabėgėlio anketą dėl pagalbos suteikimo svetainėje www.stipruskartu.lt.
Kirtus Lietuvos Respublikos sieną:
• Jeigu neturite, kur apsistoti, pirmiausia vykite į koordinavimo centrą Alytaus mieste (adresas – Pramonės g. 1B):
o visą parą vykdoma registracija,
o teikiama išsami informacija apie prieglobsčio galimybes,
o laikinas apgyvendinimas ir nukreipimas į ilgesnio apgyvendinimo vietas savivaldybėse,
o dalinami maisto daviniai,
o teikiama pagrindinė medicininė pagalba.
• Jeigu esate numatę vietą apsigyventi pas Lietuvoje esančius artimuosius ar pažįstamus, galite vykti tiesiai į bet kurį Migracijos departamento skyrių darbo valandomis. Kauno mieste registracija vykdoma A. Juozapavičiaus pr. 57:
o pirmadieniais 7.30-18.30,
o antradieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30,
o penktadieniais 7.30-15.15.
Sutvarkius būtinuosius dokumentus, Ukrainos piliečiams bus išduodami leidimai laikinai gyventi Lietuvoje arba nacionalinė viza. Trukmė – vieneri metai.
Registracija būtina – jos metu pradedamos procedūros, kurios užtikrins socialines garantijas Lietuvoje apsistojusiems ukrainiečiams.
Aktualūs kontaktai ir nuorodos:
• Kilus papildomų klausimų, kiekvieną darbo dieną ir savaitgaliais nuo 7.30 iki 21.00 val. galima kreiptis į Migracijos departamento karštąją liniją: +370 527 17112. Taip pat el. paštu info@migracija.gov.lt.
• Kauno karštoji linija dėl pagalbos suteikimo mieste: +370 661 69345.
• Dėl ukrainiečių vaikų ugdymo organizavimo Kauno miesto darželiuose ir mokyklose: rosvita.rupsiene@kaunas.lt.
• Informacijos teikimas apie į Lietuvą atvykstančius ukrainiečius ar jų grupes: +370 692 59977. Tai padės operatyviau pasirūpinti informacijos ir pagalbos suteikimu.
• Informacijos teikimas apie asmenis, kurie nepraėjo registracijos procedūrų: berta.didike@migracija.gov.lt, nurodant, kokiu adresu ir kokiose patalpose apgyvendinti asmenys, jų vardus ir pavardes.
• Migracijos departamentas internete (www.migracija.lt) nuolat atnaujina informaciją apie Ukrainos piliečiams taikomas migracijos procedūras ir atsako į dažniausiai užduodamus klausimus.
• Aktuali informacija gyventojams dėl civilinės saugos: https://www.lt72.lt/

Comments are closed.

Close Search Window