Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija IS „Infostatyba“ pritaria „Vienbučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 8694-0171-0006) Peršaukščio k. 7, Cirkliškio sen., Švenčionių r. sav. rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.“ projektiniams pasiūlymams (prašymo pritarti IS „Infostatyba“ Nr. PSP-100-220303-01038).

Comments are closed.

Close Search Window