Naujienos|

2022 m. kovo 2 d. 13 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti: 

<…>

21. Nevieriškės piliakalnio su gyvenviete (31688), Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Grigaliūnų k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apskaitos duomenų patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas: Nevieriškės piliakalnio su gyvenviete (31688) 2020-12-01 įsakymu Nr. Į-346 inicijuotas skelbti valstybės saugomu kultūros paveldo objektu.
Akto parengimo pagrindas: Apskaitos dokumentacijos parengimas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Departamento direktoriaus 2021 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. Į-4 (2021-02-09 įsakymo Nr. Į-43 redakcija) „Dėl Kultūros paveldo centro 2021 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo plano“.
Akto parengimo tikslai/motyvai: atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, tikslintina teritorija, apsaugos zonos.
Aktu siūloma: apibrėžti teritoriją, jo plotą kiek sumažinant (vakarų ir pietvakarių kryptimi, sutapatinant su geodeziniais matavimais suformuotų žemės sklypo ribomis), vizualinės apsaugos pozonį, jo plotą sumažinant, patikslinti vertingąsias savybes.
Akto projekto rengėjas: Kultūros paveldo centras.

<…>.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window