Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia bendruomenės sveikatinimo priemonių projektų, finansuojamų Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, paraiškų atrankos konkursą.Projektų atranka vykdoma vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T – 221 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo”.
Paraiškas gali teikti biudžetinės ir viešosios įstaigos, asociacijos, nevyriausybinės organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. Pareiškėjų veikla turi būti susijusi su visuomenės sveikatos funkcijų vykdymu: visuomenės sveikatos stiprinimu, stebėsena, sveikatos išsaugojimu.Prioritetinės projektų finansavimo sritys:1. Psichikos sveikatos stiprinimas (patyčių, smurto, savižudybių prevencija; vaikų ir jaunimo priklausomybių nuo ekranų naudojimosi trukmės ir poveikio sveikatai prevencija; psichologinė, emocinė ir kita sveikatinimo pagalba; COVID-19 pandemijos pasekmių psichikos sveikatai mažinimas).2. Neinfekcinių, infekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų, traumų prevencija.3. Sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas.Projektų paraiškos teikiamos Švenčionių rajono savivaldybės administracijos, Socialinės paramos skyriui, Olesiai Plotnikovai (Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys) iki 2022 m. kovo 25 d. (įskaitytinai).Projektų paraiškų rengimo klausimais darbo dienomis telefonu informaciją ir konsultacijas teikia Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Olesia Plotnikova, tel. 8 (387) 66383, el. p. olesia.plotnikova@svencionys.lt.

– Švenčionių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas
– Sveikatos projekto paraiška
– Pažyma
– Sveikatos projekto finansavimo sutartis
– Sveikatos projekto įgyvendinimo dalykinė ataskaita
– Metinės finansinės ataskaitos forma

 Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window