Naujienos|

Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo”, 57 punktu, skelbiama informacija apie Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų konkurso rezultatus Švenčionių rajono savivaldybėje.
Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisija įvertino gautas 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškas.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymu A-859 patvirtintas 2022 metams Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti lėšų paskirstymas.Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Eil. Nr.PareiškėjasJuridinio asmens kodasProjekto pavadinimasSurinktų balų vidurkisPrašoma suma, EurSiūloma skirti suma (Eur), iš jų 
iš visovalstybės biudžeto lėšossavivaldybės biudžeto lėšos
Finansuotini projektai
1.VšĮ LASS šiaurės rytų centras248161410„Kitoje šviesoje”24,50190001717713741,603435,40
2.Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis”191687562  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimas bendruomenėje39,50188221832314658,403664,60
Rezerviniai projektai
1.– –  – – – X
Nefinansuotini projektai
1.Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija 178854540 „Visi esame lygūs” 21,50 15678 XXX

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus informacija

Comments are closed.

Close Search Window