Naujienos|

Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų (toliau – Projektų) finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. Projektų atranka susideda iš dviejų etapų:1. Projekto idėjos pasiūlymų atranka.2. Gyventojų pritarimas siūlomiems įgyvendinti Projektams.Atrinktą projektą įgyvendins Švenčionių rajono savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimas finansuojamas iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Projekto idėjos pasiūlymus gali teikti ne jaunesni nei 16 metų gyventojai, deklaruojantys gyvenamąją vietą Švenčionių rajone.

Būtinieji reikalavimai Projekto idėjos pasiūlymui:1. Prie Projekto idėjos pasiūlymo turi būti pateiktas pritarimas projekto idėjai: 15 Švenčionių rajono savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusių ir ne jaunesnių nei 16 metų gyventojų sąrašas su jų parašais, vardu ir pavarde, gimimo data, deklaruota gyvenamąja vieta, nurodant, kad palaikomas siūlomas projektas.2. Projektas turi būti įgyvendinamas Švenčionių rajono savivaldybėje, valstybės ar savivaldybės valdomoje bendrojo naudojimo žemėje.3. Tai turi būti viešosios infrastruktūros (išskyrus gatvių / kelių, šaligatvių, pėsčiųjų, dviračių takų įrengimą, rekonstrukciją ir remontą), nekomercinis, gyvenamosios aplinkos gerinimo projektas.Projekto idėjos pasiūlymai teikiami el. paštu savivaldybe@svencionys.lt (el. pašto temos skiltyje turi būti užrašyta Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų pasiūlymų atranka) iki 2021 m. gruodžio 10 d. 15 val.,
Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas

Projekto idėjos pasiūlymo forma

Pritarimo projekto idėjai forma

Projekto idėjos pasiūlymo teikimo klausimais darbo dienomis konsultuoja Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyr. specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė, tel. 8 616 25 841, el. p. inga.varniene@svencionys.lt

Informaciją parengė Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė) Inga Varnienė

Comments are closed.

Close Search Window