Naujienos|

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsniu 2 dalies 34 punktu ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“ 5 punktu, Švenčionių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Obelų Rago k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r., sav., – gatvei pavadinimą „Rago“ (gatvės išdėstymo planas pridedamas);

2. Suteikti Obelų Rago k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r., sav., – gatvei pavadinimą „Kadagio“ (gatvės išdėstymo planas pridedamas).

Informaciją parengė Valerijus Deviatnikovas, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistas.

Comments are closed.

Close Search Window