Apsaugos zonų planai|

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (aktualia redakcija) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).


Plano iniciatorius – AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, Vilnius LT-03116, tel. +370 5 236 0855, el. paštas info@ambergrid.lt, interneto svetainė https://www.ambergrid.lt/).

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt.
Plano rengimo pagrindas – AB „Amber Grid“ ir UAB „Kelprojektas“ 2021 m. gegužės 13 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 531853.

Plano objektas – Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių, Pabradė-Visaginas, kurio unikalus Nr. 4400-0629-7416, ir dalis magistralinio dujotiekio vamzdyno, kurio unikalus Nr. 4400-0628-1590, iki Švenčionių rajono savivaldybės administracinės ribos, magistralinio dujotiekio vamzdyno atšaka į Pabradės dujų skirstymo stotį, kurios unikalus Nr. 4400-4418-3720, magistralinio dujotiekio vamzdyno atšaka į Švenčionėlių dujų skirstymo stotį, kurios unikalus Nr. 4400-0952-8874 (toliau bendrai – MD) ir susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos), ryšių kabeliai) (toliau – Susijusi infrastruktūra).

Plano tikslas – parengti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių MD ir Susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai

Comments are closed.

Close Search Window