Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria sporto paskirties pastato (7.14) Stoties g. 4, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav. statybos projekto projektiniams pasiūlymams.
Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“  registracijos Nr. PSP-100-210312-00756. Pasiūlymams pritarta 2021-03-15.

Comments are closed.

Close Search Window