Naujienos|

Nacionalinės švietimo agentūros iniciatyva 2021-03-10 įvyko nuotolinis susitikimas su projekto „Kokybės krepšelis“ mokyklomis – Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos ir Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos direktoriais ir direktorių pavaduotojais, koordinuojančiais minėtą projektą. Susitikimo tikslas – paanalizuoti, kas pavyko vykdant projektą, kokios iškilo problemos.

Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė Ana Lastovska pasidžiaugė robotikos užsiėmimais, kurie jau vyko ketvirtoms ir penktoms klasėms. Mokiniai palankiai vertina mokytojo-mentoriaus, kurio dėka pamokos tapo kokybiškesnės, įdomesnės, veiklas. Efektyvi 3–6 klasių mokiniams mokytojo-padėjėjo pagalba. Atlikta pasiekimų analizė rodo, kad rezultatai gerėja, sumažėjo praleistų pamokų skaičius. Dėl pandemijos neįvyko planuotos stažuotės gimnazijos mokytojams, projekto „Prometėjas“ veiklos (pamokas veda mokiniai). Apie projekto veiklas Pabradės „Žeimenos“ gimnazija skelbia gimnazijos interneto svetainėje.
Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, projekto koordinatorė Nijolė Kapačinskienė akcentavo, kad visos projekto veiklos skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje. Paprašyta plačiau pakomentuoti vykdomas veiklas, pirmiausia išskirtų konsultacijas, kurios vyksta 8 klasių mokiniams, mokomųjų dalykų gilinimui, spragų likvidavimui, savivaldaus mokymo plėtojimui. Nuo sausio mėnesio pradėjo vykdyti atviras pamokas. Į gimnazijos svetainę dedami jų įsivertinimai, atsiliepimai. Dėl pandemijos negali vykdyti projekto „Mano mokymosi keliai“ veiklos.
Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos direktorė Edita Meškovienė ypatingai dėkinga projekto konsultantei Virginijai Vatiekienei, kurios pagalba buvo labai veiksminga, konsultantė išjudino ir visos mokyklos komandą, jos kaitą. Direktorė E. Meškovienė pripažino, kad vykdant projektą, darbo daug, bet ir tobulėjimui daugiau krypčių atsiranda.
Švenčionėlių Karaliaus Mindaugo gimnazijos direktorė Daiva Uzialienė išskyrė kvalifikacijos tobulinimo renginius mokytojams – įvykusius du praktinius seminarus. Į projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas sėkmingai įtraukti mokytojai-padėjėjai.
Vida Kamenskienė, projekto „Kokybės krepšelis” Nacionalinės švietimo agentūros metodininkė, sutiko, kad dėl pandemijos yra trikdžių vykdant suplanuotas projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas, bet pasidžiaugė, kad veiklos vyksta, pasidalino mintimis, kaip galima būtų ir stažuotes organizuoti nuotoliniu būdu, paaiškino, kaip vyks mokyklų įsivertinimas pagal rizikos vertinimo rodiklius. Ypač atkreipė dėmesį žiūrėti ne tik į mokymosi pasiekimus, vertinamus pažymiais, bet ir į mokinių pažangos pasiekimus – ką naujo išmoko, sakykime, kokias naujas technologijas įvaldė.
Suprantama, nuotolinis mokymas niekada nepakeis kontaktinio ugdymo privalumų, bet ir nuotolinis darbas yra ne tik socialinis užimtumas, o mokinių pasiekimų gerinimas – ne tik aukštesni pažymiai, bet ir padaryta pažanga, priimti nauji iššūkiai ir galimybės.


Informaciją parengė Gražina Svarauskienė, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė

Comments are closed.

Close Search Window