Naujienos, Vakcinacija nuo Covid-19|

Šiuo metu rengiamasi 16-to skiepijimo  prioriteto grupei priklausančių asmenų vakcinacijai (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-01-28 įsakymą Nr. V-179,  toliau – įsakymas) https://bit.ly/3bdwFhh). Šiai grupei priklauso jaunesni kaip 65 m. asmenys, vykdydami gyvybiškai svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas, kontaktuojantys su kitais asmenimis, išskyrus atliekančius funkcijas bendrosiose veiklos srityse (veiklos planavimas, finansų valdymas, informacinių technologijų valdymas, personalo valdymas, viešieji pirkimai, teisė, dokumentų valdymas, turto valdymas, viešieji ryšiai, tarptautiniai ryšiai, vidaus auditas, korupcijos prevencija) (toliau – bendrosios funkcijos):

•   vidaus tarnybos pareigūnai, dirbantys Policijos departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos, Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Muitinės departamente prie Finansų ministerijos asmenys;
•    kariai, išskyrus nurodytus minėto įsakymo 1.7 papunktyje;
•  darbuotojai, dirbantys mažmeninės prekybos įmonėse, vykdydami savo funkcijas kontaktuojantys su klientais (kasininkai, salės darbuotojai, apsaugos darbuotojai, kt.);
•   darbuotojai, dirbantys maisto tvarkymo subjektuose, išskyrus viešojo maitinimo įstaigas, tiesiogiai susiję su maisto produktų gaminimu;
•   kiti gyvybiškai svarbias valstybės ir visuomenės funkcijas, išskyrus bendrąsias, vykdantys darbuotojai, kontaktuojantys su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;
•   asmenys, dirbantys įmonėse, įrašytose į Pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašus (Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 1 ir 2 priedai);   Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašas:

o    UAB „EPSO-G“.
o    UAB „Ignitis grupė“.
o    AB „Ignitis gamyba“.
o    LITGRID AB.
o    AB „Energijos skirstymo operatorius“.
o    Nacionalinis investuotojas, numatytas Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme.
o    AB „Amber Grid“.
o    Paskirtasis tiekėjas, numatytas Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatyme.
o    UAB „Ignitis“.
o    Suskystintų gamtinių dujų terminalo operatorius.
o    Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“.
o    Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“.
o    Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, nurodytas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse.
o   Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nurodytos geležinkelio įmonės (vežėjai), kurioms (kuriems) suteikiama išimtinė teisė gauti minimalųjį prieigos prie viešosios geležinkelių infrastruktūros paketą teikiant tranzito geležinkelių transportu paslaugas.
o    Akcinė bendrovė Giraitės ginkluotės gamykla.
o    Akcinė bendrovė „Jonavos grūdai“.
o    Akcinė bendrovė Lietuvos radijo ir televizijos centras.
o    Akcinė bendrovė Lietuvos paštas.
o    UAB „Geoterma“.
o    AB „Detonas“.
o    Akcinė bendrovė „Problematika“.
o    Akcinė bendrovė „Kelių priežiūra“.
o    Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“.
o    Akcinė bendrovė „Achema“.
o    Projekto įgyvendinimo bendrovė, numatyta Lietuvos Respublikos branduolinės (atominės) elektrinės įstatyme.
o   Telia Lietuva, AB.
o  Įmonė, teikianti penktosios kartos judriojo ryšio (5G) paslaugas ar valdanti šioms paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija nustato kriterijus, pagal kuriuos įmonė laikoma teikianti penktosios kartos judriojo ryšio (5G) paslaugas ar valdanti šioms paslaugoms teikti reikalingą infrastruktūrą.

Kviečiame šiai prioritetinei grupei priklausančius asmenis registruotis vakcinacijai. Registruotis galima dviem būdais:  
•    elektroninėje registracijos anketoje:  https://cutt.ly/rzl8Av7
•    telefonu 8 620 88863

Jeigu asmuo buvo užsiregistravęs anksčiau – antrą kartą registruotis nereikia.


Švenčionių rajono savivaldybės administracijos ir  Švenčionių rajono PSPC  informacija

Comments are closed.

Close Search Window