Naujienos|

Nelegalūs veislynai ir žiaurus elgesys su gyvūnais praėjusiais metais leido suprasti, jog gyvūnų gerovės srityje yra nemažai teisinių spragų. Todėl šiuo metu stengiamasi atrasti veiksmingus sprendimo būdus. Vienas iš jų – bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, Valstybine mokesčių inspekcija, policijos ir savivaldybės viešosios tvarkos pareigūnais. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai su minėtomis institucijomis bendru susitarimu nuolat keičiasi turima informacija, organizuoja neplaninius patikrinimus galimai nelegaliuose veislynuose ar gavus pranešimą dėl žiauraus elgesio su gyvūnais. Nuo 2021 m. sausio 26 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Gyvūnų apsaugos ir gerovės asociacija (GAGA), siekiant bendru tikslu nustatyti nelegalias gyvūnų augintinių veisimo vietas, žiaurų elgesį su gyvūnais bei blogas laikymo sąlygas. Kitas būdas – informuoti visuomenę, kuo aiškiau išdėstant pagrindinius reikalavimus legaliai ir tinkamai vykdyti gyvūnų augintinių veisėjo veiklą.

Verslinis gyvūnų augintinių veisimas – teisės aktų nustatyta tvarka vykdomas gyvūnų augintinių dauginimas verslo tikslais. Prekyba gyvūnais augintiniais turgavietėse, siūlymas parduoti išveistus gyvūnus augintinius internete, per skelbimus dienraščiuose ir kt. turėtų būti suprantama, kaip tikslinis, planuojamas ir neatsitiktinis veisimas, t. y. verslinis veisimas.
Labai svarbu atkreipti dėmesį, jog gyvūnų augintinių veisiamos rūšys yra ne tik šunys, katės, šeškai, tačiau ir tokios kaip: pelės, smiltpelės, žiurkėnai, degu, žiurkės, jūrų kiaulytės, šinšila, dekoratyviniai triušiai, voverės, banguotosios papūgėlės, kanarėlės, nimfinės papūgėlės (lot. Nymphicus hollandicus), neišskiriamosios papūgos (lot. Agapornis), Afrikos pilkosios papūgos (lot. Psittacus erithacus), kakadu (lot. Cacatuidae), amazonės (lot. Amazona aestiva), aros (lot. Ara), driežai, vėžliai. Norint užsiimti šių gyvūnų augintiniu veisimu privaloma įregistruoti veiklą.
Gyvūnų augintinių veisėjai, laikantys ir veisiantys gyvūnus augintinius, dėl gyvūnų augintinių veisimo veiklos įregistravimo turi kreiptis į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį pagal gyvūnų augintinių laikymo vietą ir pateikti prašymą dėl ūkio subjekto įregistravimo, prie kurio turi būti pridedama:
• detalus veiklos aprašymas (apie gyvūnų augintinių rūšį, skaičių, veislę; numatomą gyvūnų augintinių vadų skaičių per metus; laikymo vietą (pvz., gyvenamasis namas, butas) bei užtikrinti, kad augintiniams bus suteikiamas atitinkamas plotas; asmenį, kuris bus atsakingas už gyvūnų augintinių priežiūrą; veisimo vietos valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašą; šalutinių gyvūninių produktų apskaita);
• pridedami gyvūnų augintinių apskaitos dokumentai;
• pridedami visų vyresnių kaip 12 sav. amžiaus gyvūnų augintinių (šunų, kačių ir šeškų) vakcinavimą nuo pasiutligės įrodantys dokumentai;
• asmens tapatybės kortelės ar paso kopija;
• savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka išduotas leidimas laikyti ir veisti pavojingus šunis (kai nurodoma, kad bus veisiami pavojingų veislių, nurodytų Pavojingų šunų veislių sąraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. B1-5 „Dėl Kovinių ir pavojingų veislių sąrašo patvirtinimo“, šunys).

Už registraciją valstybės rinkliava nėra renkama.
Verslinio gyvūnų augintinių veisimo vieta – gyvūnų augintinių laikymo vieta, kurioje gyvūnai augintiniai laikomi nuo jų sukergimo ar apsėklinimo iki jų palikuonių pardavimo ar perdavimo kitam gyvūnų augintinių laikytojui.
Veisėjai, ketinantys veisti gyvūnus augintinius ne gyvenamosiose patalpose (pvz.: lauke įrengtuose aptvaruose, voljeruose, ūkinėse patalpose, aptvaruose ir pan.), prieš pradėdami verslinį gyvūnų augintinių veisimą privalo pateikti ne tik prašymą dėl gyvūnų augintinių veisimo veiklos įregistravimo, bet ir prašymą dėl verslinio gyvūnų augintinių veisimo vietos veterinarinio patvirtinimo suteikimo.
Daugiau informacijos galima rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos elektroninėje svetainėje pagal nuorodą: https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-gerove/gyvunai-augintiniai.
Pastaba. Nesilaikant reikalavimų asmeniui taikomos administracinio poveikio priemonės pagal Administracinių nusižengimų kodekso 127 straipsnį „Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla“ ir 346 straipsnį „Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas“. Visais atvejais, gavus informacijos, kad veisėjas vykdo veiklą neturint galiojančio verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos, informacija perduodama Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Informaciją parengė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Utenos departamentas

Comments are closed.

Close Search Window