Naujienos|

Vasario 22 d. dėl užterštos oro masės iš pietų, teršalų – kietųjų dalelių (KD10) ir azoto dioksido (NO2) koncentracijos aplinkos ore viršijo nustatytas ribines vertes visoje šalyje.
Smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 koncentracija aplinkos ore taip pat ženkliai padidėjo iki pavojingo sveikatai lygio.
Vasario 23-25 d. vyraus nepalankios meteorologinės sąlygos aplinkos oro teršalų sklaidai. Visoje šalies teritorijoje teršalų koncentracijos nuosekliai didėja nuo sekmadienio (vasario 21 d.) dėl taršios oro masės pernašos iš pietų.

 Aukštos koncentracijos (KD10; KD2,5; NO2) išsilaikys kelias dienas. Labai didelė tikimybė, kad kietųjų dalelių KD10 24 val. ribinė vertė bei azoto dioksiodo 1 val. ribinė vertė gyvenvietėse vėl bus viršyta (santykinai žemesnės, bet visgi labai taršios koncentracijos bus apie vidurdienį).

Rekomenduojame:

– riboti aktyvią veiklą lauke;

– nedeginti, nekurti jokių laužų;

– pagal galimybes būstų patalpų nešildyti kietuoju kuru (pvz., šią savaitę naudoti dujinį ar elektrinį šildymą);

– energetikos įmonėms griežtai kontroliuoti azoto oksidų išmetimus į aplinkos orą.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Comments are closed.

Close Search Window