Pritarimai projektiniams pasiūlymams|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. 67 p., Švenčionių rajono savivaldybės administracija pritaria vietinės reikšmės kelio 106(5-2V) ruožo, sutampančio su Kločiūnų k. Magūnų g., Pabradės sen., Švenčionių raj. rekonstravimo projekto projektiniams pasiūlymams.

Prašymo pritarti projektiniams pasiūlymams informacinėje sistemoje „Infostatyba“  registracijos Nr. PSP-100-210223-00520. Pasiūlymams pritarta 2021-02-23.

Comments are closed.

Close Search Window