Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą|

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto „Vietinės reikšmės kelio 106(5-2V) ruožo, sutampančio su Kločiūnų k. Magūnų g., Pabradės sen., Švenčionių raj. rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas
Vietinės reikšmės kelias 106(5-2V), Kločiūnų k., Pabradės sen., Švenčionių raj. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)

Susisiekimo komunikacijos: keliai (vietinės reikšmės kelias Nr. 106(5-2V)); Inžineriniai tinklai: elektros tinklai (kelio apšvietimas).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.: 865058002.

Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius)
Projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. paštas: vitalijus.aleksandrovas@urbanline.lt; tel. nr.: 865058002.

Statytojas
Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys; el. paštas: savivaldybe@svencionys.lt; tel. (8 387) 66 372.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Savivaldybės internetiniame puslapyje (www.svencionys.lt).

Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2021-02-17 d. darbo dienomis 8:00-17:00 val. tel. 865058002, paštu UAB „URBAN LINE“, adresu Liepkalnio g. 85, LT-02120, el. paštu zbigniev.buinovski@urbanline.lt, bei viešojo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas
Viešasis susirinkimas įvyks 2021-02-17 d. 16:00 val. Viešas susirinkimas bus vykdomas tiesiogiai nuotoliniu būdu Microsoft Teams platformoje, prisijungiant per šią nuorodą: https://tinyurl.com/y2nf6mez

Projektiniai pasiūlymai

Comments are closed.

Close Search Window