Naujienos|

Sausio 1 d. įsigaliojo tokį draudimą reglamentuojančios Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisos ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimai. Draudžiama rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose kai tam prieštarauja bent vienas namo gyventojas. Prie daugiabučio namo arba jo viduje tokiu atveju turės būti įrengti ženklai apie draudimą rūkyti balkonuose.
Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 patvirtintą Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašą, kai bent vienas daugiabučio namo gyventojas prieštarauja dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, savivaldybės administracijos direktorius įformina sprendimą paskelbti, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti (toliau– sprendimas). Sprendimas, taip pat sprendimo pripažinimas netekusiu galios įforminamas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, kuris skelbiamas Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje. Tad prieštaraujantis rūkymui daugiabučio gyventojas turi pateikti savivaldybės administracijai raštišką prieštaravimą.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą už rūkymą balkonuose patalpų savininkams grės bauda nuo 30 iki 60 eurų, už pakartotinį nusižengimą– bauda nuo 60 iki 120 eurų.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos informacija

Comments are closed.

Close Search Window