Vykdomi projektai|

Projektas Bendruomeniniai vaikų globos namai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Projektas Bendruomeniniai vaikų globos namai

8 prioritetas ,,Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“

Priemonė 08.1.1-CPV A-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“

Europos regioninės plėtros fondas www.esinvesticijos.lt

Projekto Nr.

Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-02-0004 Centrinė projektų valdymo agentūra

Informacija apie projektą: http://svencionys.lt/lit/Pradedamas_igyvendinti_projektas_Bendruomeniniu_vaiku_globos_namu _ir_vaiku_dienos_centru_tinklo_pletra_Svencioniu_rajono_savivaldybeje/9802

Agentūra

Projekto tikslas

Švenčionių rajone sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų.

Projekto vertė

Projektas Bendruomeniniai vaikų globos namai

198.756,16 Eur

Projekto partneriai

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras (https://svencioniurspc.lt/nauja-svencioniu-rajono- socialiniu-paslaugu-centro-interneto-svetaine/ )

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras (http://www.kaltanenai.eu/)

Projektas prisidės prie Pertvarkos veiksmų plano (Perėjimo nuo institucinės globos šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014 – 2020 metų veiksmų planas, patvirtintas LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83) nuostatų įgyvendinimo.

Projekto metu planuojama įkurti naujus bendruomeninius vaikų globos namus (toliau – BVGN) bei plėsti vaikų dienos centrų (toliau –VDC) tinklą Švenčionių rajone.

Comments are closed.

Close Search Window