Įgyvendinti projektai|

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

 Prioritetas 8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
 Priemonė  Priemonė Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“
 Fondas Europos regioninės plėtros fondas http://www.esinvesticijos.lt/
 Projekto Nr. Nr. 08.1.2-CPVA-R-908-01-0006
 Agentūra Centrinė projektų valdymo agentūra
 Projekto tikslas Prisidėti prie Pabradės miesto gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, socialinės bei ekonominės plėtros skatinimo.
 Projekto vertė 1 426 416,79 Eur

 Projekto įgyvendinimo metu buvo įgyvendintos dvi veiklos:

Comments are closed.

Close Search Window