Naujienos|

2020-ieji metai paskelbti UNESKO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais. Išskirtinis dėmesys skiriamas kultūros paveldo edukacijai, kurios pagalba galime nusikelti į istorinius laikus, susipažinti su ankstesnių laikotarpių statybos technologijomis, didinti supratimą apie kultūros paveldo unikalumą ir jo vertes, išsaugojimo būtinybę. Švenčionių profesinio rengimo centras yra įsikūręs Cirkliškio dvare, todėl bendruomenės nariai visada ieško galimybių dvaro pažinimo, žinomumo skatinimui ir dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės skelbtame Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo finansavimo konkurse ir gavo finansavimą.

Buvo vykdytas projektas „Cirkliškio dvaro pažinimas“, kuris yra tęstinis, nes 2019 m. buvo įvykdytas projektas „Mūsų istorija gyvai“, kurio metu buvo išleista knyga apie Cirkliškio kaimo ir jo apylinkes, dvaro istoriją, gyventojus. Norėtume ir toliau pristatyti Cirkliškio dvaro istoriją, kultūrinį paveldą organizuodami ekskursijas, edukacijas mokiniams, rengdami tradicines šventes (Kalėdų, Užgavėnes, gėlių šventes) dvare bendruomenės nariams, svečiams.
Kultūros paveldo atgaivinimo veiklose projekto vykdymo laikotarpiu dalyvavo apie 100 Švenčionių rajonų mokinių, Cirkliškio, Modžiūnų, Sarių kaimų gyventojų ir rajono svečių, o per 2021 metus bus įtraukta ne mažiau 200 žmonių. Veiklos bus skirtos visuomenei, siekiant ją supažindinti su Cirkliškio dvaro kultūros paveldu, parodyti tai, kas paprastai yra visuomenei sunkiau prieinama. Tikimasi, kad pavyks sudominti moksleivius ir paskatinti juos domėtis tiek savo krašto kultūra, istorija, tiek ir kitų Europos šalių kultūros paveldu.
Projekto tikslas – skatinti Cirkliškio dvaro pažinimą ir atgaivinimą, sudaryti sąlygas rajono gyventojų meninei ir kultūrinei veiklai vykdyti.

Projekto uždaviniai:
1. Organizuoti Cirkliškio dvaro aplinkos apželdinimą, gėlyno įrengimą (rugsėjo–spalio mėn.);
2. Įsigyti XIX a. dvaro ponios ir pono drabužius (spalio–gruodžio mėn.);
3. Organizuoti 2 renginius: Gėlių šventę (rugsėjo mėn.), Kalėdinį vakarą dvare (gruodžio mėn.);
4. Organizuoti ekskursijas po dvarą rajono mokiniams ir kitiems svečiams (rugsėjo–gruodžio mėn.).

Projekto rezultatai – veiklose dalyvavo apie 100 Švenčionių rajono gyventojų ir svečių, kuriems įdomi krašto istorija, jos populiarinimas. Manome, kad projekto veiklos skatins Cirkliškio dvaro pažinimą, išsaugojimą, skaidą.

Projekto finansavimas: visas projekto biudžetas – 4500 EUR:
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų finansavimo dydis – 2000 EUR.
Švenčionių profesini rengimo centro biudžeto lėšų finansavimo dydis – 2500 EUR.

Projekto vykdytojai

Comments are closed.

Close Search Window