Įgyvendinti projektai|

 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa
Priemonė Priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
 Veiklos sritis, veikla Veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“
 Finansavimo šaltiniaiEuropos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšosLietuvos valstybės biudžeto lėšosSavivaldybės biudžeto lėšos
 Projekto Nr. 20KI-KV-17-1-01906-PR001
 Agentūra Nacionalinė mokėjimo agentūra
 Projekto tikslas Atnaujinant bendruomenės pastatą ir viešąją erdvę aplink jį prisidėti prie palankių sąlygų sudarymo bendruomenės poreikiams, užimtumo didinimui bei socialinės, kultūrinės ir ekonominės plėtros skatinimui kaimo vietovėje.
 Projekto vertė 387.610,29 Eur
Parama – 163.776,78 Eur
SB – 223.833,51 Eur

 Projekto įgyvendinimo metu:

Sukurta infrastruktūra suteikia asmenims galimybę praleisti laisvalaikį komfortiškoje laisvalaikio praleidimo zonoje.
Įgyvendinus projektą bendruomenei yra sudarytos sąlygos aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime, organizuoti įvairias šventes, vietos susibūrimus, produktyviau leisti laisvalaikį, taip yra užtikrinta bendruomenių plėtra ir prisidėta prie horizontaliojo tikslo, kuris užtikrina subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, be kita ko, skatina kurti darbo vietas ir jas išlaikyti, įgyvendinimo.

Comments are closed.

Close Search Window