Naujienos|

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuo spalio 26 d. Švenčionėlių lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“, Švenčionių lopšelyje-darželyje „Gandriukas“ ir Pabradės „Ryto“ gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupėse bus teikiamas įprasta tvarka, kontaktiniu būdu, išskyrus grupėse, kuriose dėl nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu (Švenčionėlių lopšelio-darželio „Vyturėlis“ „Nykštukų“ ir „Pieštukų“ grupėse, Pabradės „Žeimenos“ gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupėse).

Pradinis ugdymas
Pradinio ugdymo mokiniai kitą savaitę atostogaus, o po to ugdymas bus organizuojamas kontaktiniu būdu, išskyrus atskiras klases, kuriose dėl nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo ugdymo procesas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Pagrindinis ir vidurinis ugdymas
5–12 klases lankantys mokiniai taip pat kitą savaitę atostogaus, o nuo lapkričio 3 d. iki lapkričio 6 d. mokysis nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu.

Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybėje vyksta intensyvus gyventojų testavimas, nustačius naujus COVID-19 atvejus ugdymo įstaigose, infekcijų plitimą ribojantis režimas gali būti nustatytas ir kitose ugdymo įstaigų grupėse / klasėse. Apie tai mokyklos praneš tėvams įstaigų naudojamomis priemonėmis (el. dienyne, el. paštu ir pan.), taip pat informacija bus skelbiama savivaldybės interneto svetainėje.

Comments are closed.

Close Search Window