Medžių pjovimas privačioje namų valdoje

Leidimas medžių kirtimui ir genėjimui reikalingas medžiams, kurie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems“ (nuoroda) priskiriami saugotiniems.

Dėl leidimo saugotinų medžių kirtimo darbams išdavimo galite kreiptis į rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Ingridą Karklelienę, tel.: (8 387) 66366, 8 694 93650.

Comments are closed.

Close Search Window