Medžių ir krūmų genėjimas, persodinimas ir kirtimas

Medžiai, augantys ne miško žemėje, saugotiniems želdiniams priskiriami vadovaujantis Kriterijais, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ (žiūrėti aktualią redakciją: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/asr).

Saugotinų želdinių kriterijai, tame tarpe ir kamieno skersmuo (1,3 m aukštyje), nurodyti Kriterijuose, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu „Dėl Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniems želdiniams, patvirtinimo“ (žiūrėti aktualią redakciją: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E0E342F72CDE/asr)

Nustatytos formos prašymą leisti kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius (prašymo forma patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-77 „Dėl Saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“) fizinis ar juridinis asmuo turi pateikti Švenčionių rajono savivaldybės administracijai asmeniškai atvykęs į Švenčionių rajono savivaldybės administraciją arba atsiuntęs prašymą paštu adresu Vilniaus g. 19, 18116 Švenčionys, el. paštu savivaldybe@svencionys.lt arba per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).
Neintensyviam medžių genėjimui (pašalinama ne daugiau kaip 30 procentų medžių lajos tūrio) leidimas nereikalingas.

Leidimo galiojimas neterminuotas.

Per 20 darbo dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo pateikimo dienos.

Priėmus sprendimą dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo saugotini želdiniai pažymi atitinkamos spalvos dažais (raudonas taškas – medis šalinamas; geltonas taškas – genėjamas; žalias taškas – persodinamas)

Comments are closed.

Close Search Window