Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. A-424 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimo ir vykdymo komisijos sudarymo“.

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. A-13 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. A-424 ,,Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimo ir vykdymo komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. A-727 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“.

 

PARDUODAMAS ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTAS (TRANSPORTO PRIEMONĖS) TIESIOGINIO AUKCIONO BŪDU


Švenčionių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto (transporto priemonės) pardavimą tiesioginio aukciono būdu (1-as aukcionas).
Aukciono vykdymo laikas – 2024 m. vasario 13 d. 10.00 val.
Aukciono vykdymo vieta – Švenčionių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 19, Švenčionys.
Aukciono dalyvių registracija – 2024 m. vasario 13 d. nuo 9.30 val.
Turto apžiūra – 2024 m. vasario 7-9 d. nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam aukcionui arba nepardavus turto) vyks 2024 m. vasario 20 d. 10.00 val., trečiasis aukcionas vyks 2024 m. vasario 27 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu.

Aukciono dalyvio registravimo mokesčio dydis – 20 Eur. Mokestis mokamas į sąskaitą Nr. LT944010043200377793 Luminor Bank, gavėjas Švenčionių rajono savivaldybės administracija, kodas 188766722.
Aukcionas vykdomas jeigu jame užsiregistravo ne mažiau kaip 2 (du) aukciono dalyviai.
Aukciono laimėtojas atsiskaito už aukcione pirktą turtą per 5 (penkias) darbo dienas nuo aukciono pabaigos.
Kontaktiniai asmenys:
Evaldas Semėnas, rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus ūkvedys, tel. 8 686 96974, el. p. evaldas.semenas@svencionys.lt (informacija apie transporto priemones ir parduodamo turto apžiūrą);
Rasa Ambrasienė, rajono savivaldybės administracijos Mokesčių ir turto skyriaus vyriausioji specialistė tel. 8 387 66377, el. p. rasa.ambrasiene@svencionys.lt (atsakinga už aukcionų organizavimą ir vykdymą).

PARDUODAMO TURTO SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Turto būklė

Pradinė pardavimo kaina (Eur)

1.

Traktoriaus priekaba

Valst. Nr. 78 31 LM

Kėbulo Nr. 166274

1998 m. gamybos.

Rėmas deformuotas, stipriai surūdijęs, Priekabos kėbulas ir bortai deformuoti, visiškai susidėvėjo. Ilgalaikės traktoriaus priekabos eksploatacijos eigoje lingės lakštai prarado elastingumo savybę. Stabdžiai surūdiję.

1000,00

2.

Traktoriaus puspriekabė

1-PTS-2

Valst. Nr. LG 17 60

Kėbulo Nr. 1639

2001 m. gamybos.

Nusidėvėjusi, rėmas ir bortai stipriai paveikti korozijos, susidėvėjusi žibintų instaliacija, susidėvėjusios padangos.

700,00

Comments are closed.

Close Search Window