Raštų, prašymų ir pan. dokumentų tekste greta asmenvardžių gali būti mandagumo žodis, pedagoginio vardo, mokslo laipsnio, pareigų pavadinimas (ponas Vardenis Pavardenis, profesorė Vardenė Pavardenė, daktaras Vardenis Pavardenis). Reikia vengti dviejų priedėlių šalia asmenvardžių, užtenka vieno kurio iš jų (arba ponas Vardenis Pavardenis, arba profesorius Vardenis Pavardenis). Mandagumo žodis su kitu asmens pavadinimu tinka tada, kai nenurodomas asmenvardis (ponas ministras, gerbiamasis profesorius). Prieš asmenvardžius pirma rašomas pedagoginis vardas, po jo – mokslo laipsnis (doc. dr. Vardenis Pavardenis, prof. habil. dr. Vardenė Pavardenė). Kurios nors mokslų srities habilituotas daktaras galėtų būti įvardijamas taip: technikos mokslų habilituotas daktaras Vardenis Pavardenis. Jei nurodomos pareigos, pedagoginių vardų ir mokslo laipsnių iš viso gali nebūti (ministrė Vardenė Pavardenė, rektorius Vardenis Pavardenis). Oficialiuose raštuose, dalykiniuose laiškuose pareigų pavadinimų rašyba priklauso nuo to, ar asmuo nurodomas kaip adresatas, ar į jį kreipiamasi tekste.

Jei rašoma su asmenvardžiu, pareigų pavadinimas nurodomas įprastai (Biržų rajono savivaldybės merui Valdemarui Valkiūnui). Jei rašoma be asmenvardžio, didžiąja raide rašomas nomenklatūrinis pareigų pavadinimas (Biržų rajono savivaldybės merui). Žodžiai ponas, ponia, panelė rašomi nesutrumpinti arba vartojama santrumpa p. Santrumpa p. rašoma mažąja raide net ir sakinio ar kreipimosi pradžioje. Prieš šią santrumpą gali būti rašoma santrumpa Gerb. (Gerb. p. V. Pavardenei). Kreipimosi žodžiai gerbiamas, brangus, mielas, vartojami su kitu asmens pavadinimu, oficialiojoje vartosenoje turi būti įvardžiuotinės formos (Gerbiamoji docente! Gerbiamasis vadove! taip pat ir Gerbiamieji!).

Ekscelencija
 – įvairių aukštų pareigūnų, valstybių vadovų titulas, taikomas ir vyskupams.

Eminencija
 – katalikų vyskupų ir kardinolų titulas. Minėti titulai vartojami su įvardžiu ir rašomi didžiosiomis raidėmis (Jūsų Ekscelencija, Jo Eminencija).

Raštų tekste galima pateikti ir malonesnių frazių (Maloniai prašome iki 20017-01-10 atsakyti į šį raštą.).
Rašte prieš parašo rekvizitą gali būti Su pagarba arba Pagarbiai. Šie žodžiai rašomi naujoje eilutėje didžiąja raide, po jų jokių skyrybos ženklų nededama, tai angliškos skyrybos įtaka. Lietuviškame tekste po žodžių su pagarba, pagarbiai nededama jokio skyrybos ženklo. Pateisinamas čia galėtų būti tik brūkšnys, rašomas dėl didesnės ekspresijos.

Comments are closed.

Close Search Window